morfologiczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i melodię wysłowienia1). Przypuszczając, że autor z zasobu dźwiękowego nie wyłącza też barwy głosek, .a przyznaje, że wyobrażenia morfologiczno-funkcjonalne łączą się znowu pośrednio z wyobrażeniami budowy fleksyjnej wyrazów, dochodzimy do wniosku, że nawet taka stylistyka, o której myśli autor, bezpośrednio czy pośrednio, musi objąć wszystkie działy gramatyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo