morfosyntaktema

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei nasuwa się pytanie, czy podobnie jak sylaba, wyraz, zdanie istnieją jakieś struktury morfonologiczne i morfosyntaktyczne. Wydaje się, że raczej nie, a wynika to stąd, że morfonemy i morfosyntaktemy należą substancjalnie do odpowiednio niższych płaszczyzn systemu językowego, a o ich charakterze decyduje funkcja. Wprawdzie w językach monosylabicznych (jak np. klasyczny chiński) można by mówić o „sylabo-wyrazach”, a w polisyntetycznych o „wyrazo-zdaniach”, jednak tam, gdzie to ma miejsce nie istnieją odrębne struktury morfologiczne i składniowe. W niektórych językach bliskich typowi polisynte...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.