morfotoponimiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czych onomastycznych sufikstów np. -owo dla nazw dzierżawczych, -ice dla patronimicznych, -k dla deminutywnych. Są to formacje najstarsze i współcześnie rzadkie, — ulegają atrakcji morfotoponimicznej dawnych nazw dzierżawczych, patronimicznych. Działanie tego wzorca uwidoczniło się głównie wśród późniejszych nazw sekundarnych, w mniejszym stopniu wśród nazw złożonych, np. Agnieszkowo, Szczawin, Bolesławice,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.