moryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mówić o Silbensprachen i Morensprachen. Jedynym błędem, jaki popełnił w związku z tym, jest, jak się zdaje, to, że chciał używać pojęcia mory w odniesieniu do wszystkich „języków tonicznych“, gdy tymczasem użycie tego pojęcia do opisu takich języków jak łotewski, a tym bardziej szwedzki lub norweski, może prowadzić tylko do niepotrzebnego skomplikowania opisu systemu. Nie ma języków sylabicznych i języków morycznych: istnieją języki, w których fakty strukturalne występują z całą jasnością, gdy się używa pojęcia sylaby, i inne języki, do opisu których lepiej jest używać pojęcia mory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funk­cjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.