morzarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Większość przykładów absorpcji ma charakter ogólnopolski: -adło: męczadło ‘narzędzie tortur’ Stasz RL 2, 128; -anka: kichanki ‘kichania’ PF 1, 302; -alnia: pracowalnia ‘laboratorium’ Król PZ 208; — podobnie -arnia i -elnia; -arka: morzarka ‘bogini morza’ Przyb I 1, 70; -ątko: żyjątko Tremb Pis 2, 19; — por. Mick SK 1, 260; 90...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.