motoryczno-artykulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sekwencje segmentów dźwiękowych w strukturze sylaby. W szczególności w odniesieniu do wąskiego aspektu dźwiękowego procesu derywacji mowy zasadne jest pytanie „Czym podyktowana jest linearność?” W tym względzie wymóg linearyzacji wynika z motoryczno-artykulacyjnej modalności, uruchamianej w procesie produkcji mowy. Należy to rozumieć tak, iż aparat wokalny człowieka nie jest zdolny do jednoczesnego artykułowania złożonej informacji. Może on być użyty jedynie w sposób właśnie linearny (tj. gdzie generowane rządki uporządkowane są seryjnie) i semi-dyskretny (tj. gdzie jednocześnie występuje zjawisko akomodacji artykulacyjnej, zwane „koartykulacją”). Znane jest w tym kontekście zjawisko tzw. „cocktail party”, tj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.