motyl-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie można, jak to robią nawet wybitni specjaliści w dziedzinie języków ergatywnych, nazywać ergatiwu podmiotem, bo za chwilę chwytając tego motyla zauważymy z przerażeniem, że motyl-podmiot przekształcił się w absolutivus (chlopc-em czyta-on-ją książk -> chłopc czyta). Jedyną niezawodną radą jest pozostanie we własnej językowej dyscyplinie, bez przekraczania granic ziem zakazanych i stosowanie narzędzi i mierników ściśle lingwistycznych. One nas nie zawiodą. Tym niezawodnym spraw...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.