motyw-ekwiwalent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naroża tej bryły symbolizują składniki kooperatora, jej krawędzie — relacje dwuczłonowe zachodzące między tymi składnikami (kooperantami). Powierzchnie oraz przestrzenne fragmenty modelu odzwierciedlają relacje więce j członowe. Dwie wewnętrzne płaszczyzny modelu (U-Pr-P-I) przedstawiają bezekwiwalentowy (bezmotywowy) proces produkowania i użytkowania czegokolwiek. Wprowadzenie elementu piątego (motyw-ekwiwalent) pozwala na wzbogacenie rozważań o aspekt ekonomiczny; wprowadzenie koordynatora uzupełnia zagadnienia o tematykę kierowania-organizowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.