mułkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skład mineralny i chem. zależny od składu skały, która uległa przeobrażeniu; powstaje w temp. 400-600° wskutek bezpośredniego oddziaływania intruzji magmowej (najczęściej granitowej) na skały mułkowe, ilaste lub na powstałe przez metamorfizm tych skał łupki mikowe; w Polsce h. występują w sąsiedztwie granitu Karkonoszy i innych masywów skal magmowych w Sudetach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.