multigałęziowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) metody, m.in. burza mózgów, metoda delficka, analiza morfologiczna, scenariusz, metoda PATTERN (wykorzystująca drzewo celów), analiza czynnikowa Warto w tym miejscu odnotować fakt, że w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego (IOPM) podjęto ostat- , nio ciekawą próbę wykorzystania analizy morfologicznej i metody PATTERN do planowania i organizacji wielkich przedsięwzięć przemysłowych. Wielkie przedsięwzięcia przemysłowe rozumiane są jako „...układy gospodarcze o charakterze multigałęziowym obejmujące system skoordynowanych zadań w zakresie działalności naukowo-technicznej, produkcyjnej, skierowanych na osiągnięcie określonego celu przemysłowego”**. Jak widać, nie chodzi tutaj o przedsięwzięcia ,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.