murować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na całym cmentarzu jeden był tylko murawany grób — dziedziców. Wielka kupa szarego kamienia. Wyrywały się z niej anioły wielgachne, wieńce z kamiennych kwiatów, a na czar nych tabliczkach wypisane było złotymi literami, kto tam leży. Ojcowie dziedzica i dziedziczki, panicz, a teraz szła do grobu dziedziczka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasilewska, Wanda 1955. Pisma zebrane. T. 1. Oblicze dnia. Ojczyzna. Ziemia w jarzmie, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.