mutacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stwierdzenie tego uzależnia w konsekwencji trwałość odporności od warunków zewnętrznych, tzn. od tego, czy szczepienie odbyło się w okresie endemii czy epidemii, czy w czasie podnoszącej się czy opadającej fali, czy szczepiony został osobnik narażony czy też znajdujący się poza zasięgiem zarazka, d) Odporność zależy także od siły danej szczepionki i jej wchłanialności, e) od istnienia odmian biologicznych zarazka (typów) i ich ewent. wędrówek, f) od mutacyjności zarazka wytwarzającego ew. odmiany odporne na wytworzone odczyny odpornościowe. Odporność poszczepienną może okazać się bezprzedmiotowa w stosunku do zarazków zmienionych, g) Od organotropizmu wzgl. cytotropizmu zarazka, dzięki czemu może szybko dotrzeć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.