muzeografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go wyrazu. Zdobywa go dopiero przez odpowiednie umieszczenie i interpretacją. Automatyzm innyeh muzeów trzeba zastąpić jednolitym obrazem historii kultury, do którego należy ex post dobierać odpowiednie eksponaty. Jedno i drugie musi, rzecz prosta, spoczywać w rąku specjalistów, historyków i zarazem muzeologów, obeznanych z zagadnieniami muzeografii i rozumiejących rolą społeczną muzealnictwa. Najwłaściwszą zaś formą i terenem pracy byłby wspomiany na początku artykułu instytut historii kultury polskiej, przy którym muzeum spełniałoby rolą instytucji pomocniczej i sprawozdawczej, bo ilustrującej jego wyniki badań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.