muzyczno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) równawczych refleksji na temat przekazywania uczuć przez poezję i muzykę. Nawiązując w krótkiej pogadance do roli pieśni w życiu jako wyrazu ludzkich przeżyć i uczuć można tu wykorzystać m^yczne zainteresowania uczniów do przygotowania imprezy np. pt. „Uczucia w wierszu i muzyce”. Celem tego rodzaju zajęcia będzie zespolenie liryki i muzyki, co z jednej strony uczy słuchać muzyki, a z drugiej — potęguje muzyczno-obrazowe skojarzenia liryczne. Można również zobowiązać uzdolnionych muzycznie uczniów, by przy pomocy nauczyciela wychowania muzycznego dobrali odpowiednią ilustrację muzyczną do recytowanych wierszy itp. na jedną ze szkolnych uroczystości (montaż magnetofonowy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.