muzyk-praktyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rysem charakterystycznym dla nowego punktu widzenia i jego bezpośrednią konsekwencją był fakt, że założenia teoretyczne, formułowane na użytek muzyki baroku w większości wypadków przez teoretyków nie związanych z muzyką z racji zawodu, ustępują teraz miejsca coraz częściej wypowiedziom muzyków-praktyków, kompozytorów i wykonawców. Oni to przede wszystkim dają od strony praktycznej wskazówki, jak pisać taką muzykę, która „wychodząc od ucha” ma „działać na serce" samym pięknem brzmienia. K. F. E. Bach 1 i J. J. Quantz 2, obaj...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.