muzyk-specjalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) anonimowych impulsów indywidualnych, aprobowanych potem przez kolektyw. Rozwija się nie tylko dzięki indywidualnym wysiłkom, ale poprzez nawarstwianie się niezliczonych drobnych wkładów idących od mas ludowych. Utwory muzyki zawodowej, tworzone na zamówienie klas panujących przez muzyków-specjalistów, są zawsze dziełami indywidualnymi. Już od chwili wydzielenia się w zamierzchłych czasach kapłana-szamana, który władał dla celów magicznych środkami sztuki synkretycznej (a w jej ramach i muzyką), zaczyna się wydzielać indywidualny twórca. Z czasem tworzy się kategoria społeczna artystów...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.