muzykologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewnego, bardzo nawet ważnego materiału mogła by dostarczyć dla naszego zagadnienia polska pieśń ludowa i historia tańców polskich. Niestety jednak i tu badania muzykologiczne znajdują się dopiero w stadiach początkowych, musielibyśmy czekać, aż cały materiał zostanie nie tylko wydany, ale co więcej — poddany badaniom z punktu widzenia etnografii porównawczej. Tak więc w dzisiejszym stanie rzeczy nie pozostaje nam nic innego, jak zrezygnować z wiadomości na temat jakichś ewentualuych stałych dyspozycji w tym okresie historii muzyki polskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.