myślowo-ideologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można by snuć efektowne i nawet prawdopodobne koncepcje na temat związków klasowych oraz takichże ograniczeń, które warunkowały osławioną już „chwiejność” poglądów Kraszewskiego. Należy jednak wątpić, czy jakiekolwiek rezultaty podobnych rozważań wniosą coś naprawdę nowego dla zrozumienia istoty myślowo-ideologicznej i artystycznej specyfiki omawianych powieści. Niemniej jednak analizę ich musi wypełniać w znacznym stopniu dyskusja ideologiczna, ocena różnych koncepcji politycznych, poglądów i nastawień, bo ten typ analizy narzucają dwie co dopiero omówione cechy utworów z cyklu: ich tendencyjność i falowanie tendencji autorskiej. Dlatego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kraszewski, Józef Ignacy 1987. Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury, wyd. 5, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo