myślowo-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jaworski bowiem łatwo chwyta melodykę wiersza, jego otoczkę nastrojową, co u Jesienina jest rzeczą niewątpliwie istotną, lecz co u Błoka często przesłania tłumaczowi wewnętrzną dramatyczność i spoistość myślowo-obrazową utworu, które uchodząc w ten sposób jego uwadze, prowadzą do pewnych symplifikacji i zubożeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.