mydlarsko-farbiarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) produkcji (centralne przygotowalnie, kuchnie-matki itp.). SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYM POWSZECHNYM HANDLU DETALICZNYM a WEDŁUG BRANŻ (w min zł według cen detalicznych) Wyszczególnienie 1959 1960 1960 w %% 1959 Sprzedaż ogółem 161 733 166 506 102,9 Branże spożywcze 83 188 83 261 100,0 Ogólnospożywcza 48 166 48 163 100,0 W arz ywniczo-owocars k a 3 140 3 302 104,8 Winno-cukiernlcza 2 624 2 623 100,0 Pozostałeb 29 249 29 173 99,7 Branże przemysłowe 72 115 76 035 105,4 Włókiennicza 11 587 9 400 81,1 Odzieżowa 11 326 10 715 94,0 Włókiennlczo-odzieżowa — 4 095 — Obuwnicza 6 385 0 163 96,5 Galanteryjno-skórzana 623 614 98,5 Periumeryjno-drogeryjna 1 537 1 680 109,3 Mydlarsko-farbiarska 1 189 1 266 106,4 Artykułów gospodarstwa domowego 3 230 6 144 190,2 Elektrotechniczna 1 311 3 187 243,1 Papiernicza 844 1 216 144,0 Artykułów sportowych 1 101 1 002 91,0 Meblarska 908 1 078 118,7 Pozostałe 32 074 29 475 91,8 Branże Inne — ruzem 434 892 205,5 | Branże różnorodne — razem 5 996 6 318 105,3 a WPH, ZSS, CRS...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.