mydlastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieją wprawdzie pewne pierwiastki, których tlenki nie są natyle rozpuszczalne w wodzie, abyśmy mogli stwierdzić mydlastość zasady, albo kwaśny smak kwasu. Naogół jednak możemy pierwiastkowi takiemu wyznaczyć właściwe miejsce na podstawie działania, jakie na tlenek tegoż wywiera typowy kwas albo też typowa zasada. Próba ta polega na tem, że jakakolwiek zasada „zobojętniać“ będzie jakikolwiek kwas w ten sposób, że, gdy je zmieszamy z sobą w odpowiednim stosunku, własności obydwu znikną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.