nędzarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale już u Doroszewskiego przy tego typu definicjach kwalifikatora wskazującego na znaczenie kolektywne nie ma, choć collectivów definiowanych przez pluralis jest tam bardzo dużo, takie jak: chłopstwo 'chłopi5, hajdamctwo 'hajdamaki5, handlarstwo 'handlarze5, lokajstwo 'lokaje5, nauczycielstwo 'nauczyciele5, nędzarstwo 'nędzarze5, niemiecczyzna 'Niemcy5, nieprzyjacielstwo 'nieprzyjaciele5, obszarnictwo 'obszarnicy5, pierze 'pióra5, pustelnictwo 'pustelnicy5, senatorstwo 'senatorowie5, smarkateria 'smarkacze5, swada 'swatowie5, ułaństwo 'ułani5, włościaństwo 'włościanie5, włosie 'włosy5, wygnaństwo 'wygnańcy5, żołdactwo 'żołdacy5, żołnierstwo 'żołnierze5 i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Tokarski, Ryszard (red.) 1993. O definicjach i definiowaniu, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.