nałożnictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor wysunął na czoło zagadnienia ogólne i wywołał wrażenie, że na tych kwestiach ogólnych zależy mu najwięcej, a nawet, że materiał szczegółowy ma wartość głównie jako ilustrujący tezy ogólne. Tymczasem w zakresie tych tez są nieporozumienia, a szczegóły faktyczne nie są często dość wymowne. O tym, że zagadnienia metodologiczno-semantyczne nie należą do mocnych stron pracy autora, świadczyć może dodatkowo fakt, że wyrazy nałożnictwo i małżeństwo traktuje autor jako mające znaczenia przeciwstawne (s. 65; jako „niemoralne” — „moralne”? Ale to nie należy do semantyki)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.