nabierać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Próżno na niego dosyć długo czekałem; aż też i matka zesłabiona i znużona, jak sama mówiła, bezsennością ostatniej nocy, najprzód drzemać na krześle, a potem chrapać z całych swoich sił poczęła. Im bardziej sen jej zdawał się być twardszy, tern więcej my nabieraliśmy ognia i żywości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.