nabryzgać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Paryżu i w Krakowie widziałem obrazy p. Matejki nabryzgane czerwoną i fiołkową farbą z rozrzuconymi gdzieniegdzie członkami ciała ludzkiego; oglądałem jak można najśpieszniej te niezgrabne naśladownictwa nieboszczyka Mackarta. [...] Do tej admiracji Matejki powinność nakazuje mi dołączyć admirację Siemiradzkiego, który naśladuje p. Lehoux, maluje szaro i przeistacza na symbole całe hektary płótna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1960a. Kroniki. T. 10, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.