nabywczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W małym perystylu pałacu króla Erechteusza coraz więcej żeńskiej gromadziło się czeladzi: z ust do ust ważną podawano sobie wiadomość, że przybysze z Tracji, którzy sprzedali królowi ładunek budulca z gór Pangejskich, otrzymali pozwolenie na pokaz i, o ile się znajdą nabywczynie — na sprzedaż tkanin i haftów żon swoich i córek. Dowiedziała się o tem i młoda piastunka malutkiego królewicza, rodaczka przedawców, którą z tego powodu nazywano w pałacu poprostu Trattą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1912. Irezyona. Klechdy attyckie. Serja druga, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.