nacjonalistyczno-megalomański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodziło o ustalenie, jakie są wyobrażenia Polaków na temat ich samych, czy są nacjonalistyczno-megalomańskie (przejawiające się w spotykanej w literaturze polskiej postawie „mesjanistycznej” — Polski jako zbawcy świata), czy przeciwnie — obarczone są kompleksem niższości, co też pojawia się w literaturze (jako naród, któremu nic nigdy nie wychodzi). W 1981 roku można było oczekiwać,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.