naczelnik-prezes

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieudania się wyprawy zasłonić, a zasłonę takąż upatrywał w stronnictwie przeważnym, którego członkowie być mieli współdziałaczami i które dało dowody zręczności w osłanianiu uchybień. Czyliby Łubieński był wówczas został wodzem lub też Dembiński zatwierdzony, zawsze stronnictwo arystokratyczne brało komendę wojska, a na czele rządu naczelnik-prezes ks. A. Cfzartoryski] zostawał. Po nocy 15 sierpnia zmieniła się postać rzeczy nieco, ale stronnictwo ruchu nie chwyciło za ster, stronnictwo kaliskie tytularnie tylko przy władzy było. Krukowiecki menażował arystokrację i dla ks...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwierkowski, Walenty 1973. Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.