naczyniowo-troficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy orzekaniu szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość odległych skutków choroby oraz na zmiany zdolności do pracy. Badania odległych skutków choroby wibracyjnej wykazały, że w zasadzie sprowadzają się one do zmian nerwowo-naczyniowych typu spastycznego, względnie do wyraźnej hipotonii lub do specyficznych, słabo zaznaczonych zmian naczyniowo-troficznych. <ll Dane te wymagają jednak dalszych obserwacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Andrejewa-Gałanina, E. C., Artamonowa, W. G. 1966. Orzekanie o zdolności do pracy w chorobie wibracyjnej, tłum. L. Minecki, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.