nad-cząsteczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsze istoty żywe, które zaczynamy dostrzegać w najdalszej przeszłości, jeśli chodzi o ich wielkość i ilość, pojawiają się w polu naszego doświadczenia jako „mega-” albo „nad-cząsteczki”: zawrotna wielość mikroskopijnych ziarenek. Upoważnia to do przypuszczenia, że poniżej naszego horyzontu pierwiastek przedżycia podziela, dzięki homogeniczności i ciągłości, właściwości i strukturę cząsteczkową świata. Zatem tworzywo wszechświata ujmowane od strony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1993. Pisma. 4. Feno­men człowieka, przeł. K. Waloszczyk, War­sza­wa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.