nad-naturalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednej tylko metody twórczej — pisał. -- Myślę raczej o tym, by stosować taką metodę (...), za pomocą kórej najlepiej uda mi się oddać to, o co mi chodzi w danej sztuce”1. W końcu jednak zdecydował się nazwać swoją metodę: „nad-naturalizm”. „Tylko za pomocą pewnej formy — napisał — »nad-naturalizmu«, możemy w teatrze wyrazić to, co intuicyjnie pojmujemy z owej obsesji na punkcie swego »ja«, obsesji, która jest ceną, jaką my, ludzie współcześni, płacić musimy za prawo do życia”2- Co w praktyce rozumiał O’Neill pod tym terminem? Była to metoda twórcza, która zasadzała się na „umiejętno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewkowski, Kazimierz 1999. Wokół dramatu czyli rzeczywistość obnażona, Warszawa : Ypsylon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.