nadajniczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) racji „Belweder”. Aparatura stała w szatni. Na program emitowany tam składał się głównie film francuski pt. Biała grzywa, który nadawano po sześć razy dziennie ku całkowitemu znudzeniu obsługi technicznej. Nadajniczek ten został w Polsce, choć targi skończyły się. Trafił potem do Warszawy, gdzie kamery jego obsługiwały czas jakiś salę „Gwardii” i stadion X-lecia, a wreszcie zainstalowany został na pierwszym łódzkim wieżowcu, przeznaczonym dla central handlu zagranicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbankiewicz, Jerzy 1969. Za płotem Paradyzu, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.