nadakademika    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Formanty przedrostkowe występują tutaj w dwu zasadniczych funkcjach: 1) lokalizującej w czasie i przestrzeni (nad-, przed-, przy-, po-, por. np. nadświat), modyfikującej znaczenie pnia w mniej określony sposób, ale również związany z lokalizacją (na-, od-, wy-) oraz 2) intensyfikującej w sensie dodatnim lub ujemnym (bez-, nad-, prze-, roz-, por. nadakademik)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.