nadcentralizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PSL nie mogło otwarcie występować przeciwko takim przeobrażeniom ustrojowym, jak reforma rolna czy unarodowienie przemysłu, spotkałoby się to bowiem ze sprzeciwem większości społeczeństwa. Dlatego też walkę swą prowadziło pod hasłami „obrony demokracji”, tj. nawrotu do rządów koalicyjnych sprzed 1926 r., walki z „nadcentralizmem” i etatyzmem, obrony inicjatywy prywatnej. PSL głosiło postulaty „reformy rolnej”, nieingerencji państwa w obrót towarowy — zwłaszcza między miastem i wsią, domagało się poważnych ulg podatkowych i przywilejów dla drobnej wytwórczości i inicjatywy prywatnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Góra, Władysław 1986. Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.