naddadaistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) reklamiarskich. „Oberdada” Baader był anonsowany jako „prezydent Ziemi i Kosmosu, przewodniczący Sądu Ogólnoświatowego, Rzeczywisty Tajny Prezes Intertelluryjskiej Naddadaistycznej Ligi Narodów”. Wśród publiczności występowała ostra polaryzacja, wyładowywały się namiętności, dadaistom przerywano, zakrzykiwano ich, obrzucano (nie tylko) wyzwiskami, oni nie pozostawali dłużni, w Dreźnie w styczniu 1920 przez 3 kwadranse trwała bijatyka w szacownej Resursie Kupieckiej. Sprawozdawcy występowali prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.