nadkształcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wychowany przez namiętnie uczuciową matkę i świątobliwego, zrów■g=*wnu»;.niii»gii njmi -^skończył świetnie studia, uwieńczone doktoratem w Berlinie. Kocio Górski — jak go wszyscy przyjaciele nazywali — był niezwykle wykształcony we wszystkich dziedzinach humanistyki, można by prawie powiedzieć „nadkształcony”, gdyż ilość wiedzy, jaką posiadał, niewątpliwie zaciążyła na jego własnej pracy twórczej. Cierpiał bowiem -żyH° —swoistą niemoc twórczą, zaczynał mnóstwo prac, których nie kończył. Lubował filę w formach krótkiego wiersza lirycznego, artykułu dziennikarskiego. Wszystko to było nad wyraz wykończo194 icowane, wypolerowane. Dłuższa świetna praca o Karpińskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Morawski, Krzysztof 1973. O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik rodzinnych, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.