nadlinearny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednak układ parataktyczny odpowiadający zdaniu złożonemu ze zdaniem względnym narracyjnym inaczej się będzie miał do takiego zdania złożonego niż układ parataktyczny odpowiadający zdaniu złożonemu ze zdaniem względnym dystynkcyjnym do tego zdania złożonego. Innymi słowy, tekst podlinearny inaczej się ma do tekstu nadlinearnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawadowski, Leon 1952. Zagadnienia teorii zdań względnych, Wrocław : WrTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.