nadniebny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia.” Działacze (agents), to jest duchy aktywne znajdujące się w danej klasie, podchwytują to imię i w zależności od uzdolnień solidarnie łączą swoje moce z mocą „działacza”. „W ten sposób przechodzi on ze stopnia na stopień przez kręgi duchowo doczesne, ziemskie, niebieskie, nadniebne, aż osiągnie klasę świętą i boską, gdzie, wymawiając najwyższe i ostatnie imię, jakie uzyskał dzięki swoim pracom nad odbudową [restauration], może otrzymać imię nowe, dające mu życie na wieki.” 40...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kępiński, Zdzisław 1980. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.