nadosadowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świeżego osadu. Proporcje między ilością odprowadzanej wody nadosadowej i ilością odprowadzanych osadów muszą być tak dobrane, żeby nie następowało zagęszczenie lub rozwodnienie zawartości komory fermentacyjnej, gdyż wpływa to niekorzystnie na efekt pracy komory. Z usuwaniem osadów i wody nadosadowej związane jest przy wadliwej konstrukcji pokrywy zamykającej komorę niebezpieczeństwo wybuchu gazu — wskutek wytworzenia się podciśnienia powstaje możliwość zassania do przestrzeni gazowej powietrza i wytworzenia się mieszaniny wybuchowej metanu z tlenem. Przy obsłudze wydzielonych komór fermentacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.