nadreligia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie budzi we mnie zaufania brateT9two łatwe i wygodne pomiędzy wyznawcami wszystkich religii: to znaczy takie, któremu nie towarzyszyłaby pewnego rodzaju skrucha i troska; tak jak nie wierzę w żadną uniwersalną nadreligię i synkretyczną pobożność. Obowiązek wierności światłu, powodowania się nim zawsze i zawsze w pełnej mierze, w jakiej to światło dostrzegamy, nie może być w żaden sposób uchylony czy wyminięty. Innymi słowy problem nawrócenia nie może stracić aktualności dla nikogo, kto odczuwa ostrogę Bożą; nie może też nie zaostrzać się w miarę jej nacisku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.