nadreptanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale i takich właśnie neologizmów nie braknie w powieści Zegadłowicza. Oto kilkanaście przykładów: zuniwersalnienie, zameblenie, przezwiskowanie, domokrążenie, lupucupienie, wiohanie, hettanie, pleśnienie ‘tworzenie pieśni’, świetlenie ‘wydawanie światła’, doroślenie 'stawanie się dorosłym’, eunuszenie 'stawanie się eunuchem’, naśnienie 'zapadanie w sen’, nadreptanie 'ściszone dreptanie’, nadzwanianie 'dzwonienie zwolna cichnące po gwałtownym szarpnięciu’, naciszenie, przedalenie się, wzwyżenie, zdbytowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.