nadrezydent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na Gdańsk po daszyńsku zinternacjonalizowany godzi się i nadrezydent Prus Foester i wszyscy kaprale z Grentz-schutzu i wszyscy feldfeble z Sicherheitswehry. Oprócz Daszyńskiego jeszcze podobno p. Babiański, interwiewowany przez dziennikarza z węgierskiego „Az-Estu“, wr. 1918 zrzekał się w imieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.