nadrobienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stawanie przez pewien okres od językoznawstwa światowego. Nie oznacza to jednak wcale, że w językoznawstwie polskim w tym czasie nic się ciekawego nie działo. Przeciwnie, zmiany, które nastąpiły po wojnie w organizacji życia naukowego w Polsce, wpłynęły korzystnie także na językoznawstwo polskie i nie tylko umożliwiły nadrobienie strat spowodowanych wojną, ale tak zintensyfikowały jego rozwój, iż może się ono poszczycić w okresie minionego 30-lecia imponującym dorobkiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.