nadwietrzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) N§d^0jietrzny - «unoszący się wysoko nad ziemią* - (w SL przykład już z XVII w,) napowietrzny gmach. To znaczenie poświadczają SWil, SW i (jako przestarzałe) DorSJP - obok neutralnego napowietrzny), W DorSJP znaczenie przymiotnika nadpowietrzny motywowane jest wyraźnie wyrażeniem przyimkowym z nad: «znajdujący się poza atmosferą ziemską* (czyli ponad tym, co potocznie określamy powietrzem), Formą jednoznaczną z napowietrzny jest nadwietrzny...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.