naftenowo-aromatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zmiennością lepkości olejów wzorcowych. Olejami wzorcowymi, dla których umownie w.l. przyjęto równy 0, są oleje z ropy kalifornijskiej o charakterze naftenowo-aromatycznym (seria L) i oleje z ropy pensylwańskiej o charakterze parafinowym, dla których w.l. przyjęto równy 100 (seria H). Oleje serii L(L= Iow, niski) mają niską, a oleje serii H(H = high, wysoki) wysoką odporność na zmiany temperatury. Na wykresie w układzie IĄo i Vioo obie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.