nagranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiany tu (w wyborze) materiał pochodzi z moich zapisów i nagrań dzieci w wieku od 1 y2 roku do 7 i %, częściowo z literatury językoznawczej 1 psychologicznej, dotyczącej opanowywania przez dziecko systemu języ...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.