nagranie-przekaz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z najważniejszych i zasadniczych problemów - rodzących wszystkie inne w tym zakresie - jest odpowiedź na pytanie, czy nagrania - można traktować jako pełnowartościowe źródło historyczne. V dyskusji nad referatem mgr H. Karczowej, zarówno pan dyr dr H. Altman, jak i pan dr T. Grygier stanowczo ze zbyt wielką ostrożnością podchodzą do osiągnięć nowoczesnej techniki, sądząc że nagranie-przekaz magnetofonowy budzi zbyt wiele możliwości fałszerstwa, aby można było traktować je jako źródło historyczne. Zarzut, że historyk nie może sprawdzić przy pomocy podręcznych środków, czy nagranie zostało spreparowane, czy też jest autentyczne, można porównać do następującej wątpliwości: w jaki sposób precyzyjnie podrobiony dokument liczący kilkaset lat może być rozpoznany przez historyka przy pomocy podręcznych środków jako falsyfikat lub oryginał. Przecież zarówno w pierwszym jak i...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.