nagrodziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W relacji do człowieka Bóg to: — sędzia (sprawiedliwy, główny, ostatni), przy czym rzadziej skaźca (dobrych obrońca, a złych skaźca Kochanowski), mściciel (najwyższy, srogi, sprawiedliwy itd.), pomściciel (okrutny Rej), a bez porównania częściej nagrodzca ‘retribuens’ (Budny), nagrodziciel (nałaskawszy nagrodzicieł Modrzewski w przekładzie Bazylika), odpłaciciel (Stryjkowski) odpłajca (Leopolita), odpłata (Opec), płaćca // płajca (łaskawy, sprawiedłiwy Kochanowski), remunerator (sprawiedliwy Grodzicki); — zbawiciel ‘salvator’ (Wróbel, Modrzewski-Bazylik, Budny), zbawienie (Rej, Kochanowski), wybawiciel ‘liberator, redemptor’ (Wróbel, Modrzewski-Bazylik, Czechowic), odkupiciel (16 razy), odkupienie (Lubelczyk), okupiciel ‘wybawca’ (Budny); — ociec // ojciec: mój, nasz, wszechmogący, błogosławiony, ociec chwały, ludzki {= ludzi) łaskawy, nałaskawszy, wszelkiej laski, lutości, lutościwy, nalutościwszy, wszech lutości, niezmierzonego majestatu, miłościwy, namilościwszy, miłosierny, namilosiemiejszy, miłosierdzia, miły, namilejszy, mocny, możny, nawyższy, niebieski, z nieba, w niebiesiech, na niebie, niestworzony, nieśmiertelny, niezmierny, pierwszy, powszechny, prawdziwy, prawy, przedwieczny, wieczny, wiekuisty, bez wieku, bez czasu, wszech wieków, sprawiedliwy, wielebny, chwalebny, nieogarniony, niewyslowiony, uwielbiony, wszech narodów, każdego przyrodzenia, wszystkiego stworzenia, nieprzeczerpanego miłosierdzia (Biernat) itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreja, Bogusław (red.) 1999. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.