naiwniactwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na roli vade-mecum dla widza znaczenie książki Axera bynajmniej się nie wyczerpuje. Jest ona zbiorem komunikatów bojowych z pierwszego ataku na pozycje uwiecznionej przez Kazimierza Brandysa „Grenady“ dra Faula, ataku jeszcze podówczas partyzanckiego, ale podjętego z myślą o wielkim, współtworzącym socjalistyczną kulturę teatrze artystycznym. Atakując różne snobizmy i zarozumiałe naiwniactwa widza, atakuje Axer także koncepcję teatru uproszczonego, unaiwnionego, sztucznie skazanego na pełnienie funkcji wieczornej szkółki dokształcającej oraz występuje przeciw zakusom niewczesnego normatywizmu, koncypującego niezmienne i nienaruszalne „systemy“ mające raz na zawsze określić zasady pracy ludzi teatru. Na tym polega...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.