najplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) („Z kraju milczenia”). Wybór lich przez ówczesnych czytelników nie wydaje się dowolny i przypadkowy: w wymienionych książkach (należałoby do nich dorzucić wspominanego już „Szekspira” Adolfa Rudnickiego), stylizowanych niekiedy wyraźnie — najplastycznej chyba przez Borowskiego — na „prozę autentyczną”, czytelnik odnajdywał zwierciadlane odbicie czasów7 pogardy, a zarazem rozpoznał w tym odbiciu samego siebie, z własnym i cudzym, zagrożonym bądź heroicznym, zwycięskim bądź upodlonym człowieczeństwem. Poczynający...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.